Volver ao contido

Contido web

Autorización temporal de uso de posto de atracada

Procedemento IF501A: Autorización temporal de uso de posto de atracada, en portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, outorgada por Portos de Galicia, para barcos con base no porto.

 

Listaxe de excluídos e novas listas de espera para embarcacións deportivas:

A tramitación deste procedemento pode ser iniciada por calquera persoa interesada dende a sede electrónica da Xunta de Galicia.

Esta ligación dalle acceso ó devandito contorno de tramitación