Volver ao contido

Publicador de contidos

Convocatoria para seleccionar operadores para o outorgamento dunha autorización temporal de ocupación de naves de almacenaxe de mercadorías expedidas por vía marítima no peirao comercial do porto de Ribadeo
09/04/2019
No porto de Ribadeo existe un peirao destinado ó trafico comercial de 5 metros de calado e 420 ml de lonxitude aproximadamente, no que se rexistra unha actividade comercial, en grande medida...
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización do departamento Nº 6-B - MUROS
07/03/2019
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 26 de MARZO de 2019 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación dos devanditos departamentos.
Apertura de prazo para a presentación de solicitudes de utilización do departamento Nº 21 no Porto de Suevos.
22/02/2019
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 15 de MARZO de 2019 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación dos devanditos departamentos.
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización do departamento Nº 5 nova-nave no Porto de Sada.
22/02/2019
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 15 de MARZO de 2019 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación dos devanditos departamentos.
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización dos departamentos Nº 5 de Armadores e varios departamentos novos no Porto de Caión.
22/02/2019
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 15 de MARZO de 2019 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación dos devanditos departamentos.
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización de varios departamentos no Porto de Lorbé.
22/02/2019
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 15 de MARZO de 2019 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación dos devanditos departamentos.
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización de varios departamentos de usuarios e contenedores no Porto de Pontedeume.
22/02/2019
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 15 de MARZO de 2019 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación dos devanditos departamentos.
Acordo do 27 de setembro de 2018, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada polo Concello de Boiro, pola ocupación de dominio público portuario con destino á construción e explotación dun edificio para o desenvolvemento de deportes de remo e usos complementarios, na zona de servizo do porto de Cabo de Cruz (expediente 12-57-17-C-1)
23/10/2018
Estase a tramitar unha concesión administrativa, solicitada polo Concello de Boiro, con destino á ocupación de dominio público portuario con destino á construción e explotación dun edificio para o...
Acordo do 10 de agosto de 2018, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por Proameixa Fernández, S.L. con destino á ocupación de catro departamento para a instalación e explotación de depuradora de moluscos no porto de Rianxo (expediente 12-55-13-C-1)
19/09/2018
Estase a tramitar unha concesión administrativa, solicitada por Proameixa Fernández, S.L., con destino á ocupación de catro departamentos para a instalación e explotación de depuradora de moluscos...
Apertura de prazo para presentación de solicitudes de utilización do departamento nº 9 de armadores no porto de Fisterra
31/08/2018
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 17 de setembro de 2018 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación do devandito departamento conforme ás...