Volver ao contido

Publicador de contidos

APERTURA DE PRAZO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE UTILIZACIÓN DO DEPARTAMENTO Nº 14 NOVO, NO PORTO DE RIANXO
12/02/2018
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 28 de febreiro de 2018 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación do devandito departamento.
APERTURA DE PRAZO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE UTILIZACIÓN DE VARIOS DEPARTAMENTOS TIPO E, D E L, NO PORTO DE RIBEIRA
12/02/2018
APERTURA DE PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE UTILIZACIÓN DOS DEPARTAMENTO Nº 10-B E Nº 10-D NO PORTO DE MUROS
25/01/2018
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 15 de febreiro de 2018 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación de ditos departamentos.
APERTURA DE PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE UTILIZACIÓN DO DEPARTAMENTO Nº10 DE ARMADORES NO PORTO DE FISTERRA
13/12/2017
Mediante o presente anuncion procédese á apertura dun prazo ata o 2 de xaneiro de 2018 para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación de dito departamento.
APERTURA DE PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE UTILIZACIÓN DO DEPARTAMENTO Nº4 NO PORTO DO PINDO
13/12/2017
Mediante o presente anuncion procédese á apertura dun prazo ata o 2 de xaneiro de 2018 para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación de dito departamento.
APERTURA DE PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE UTILIZACIÓN DO DEPARTAMENTO Nº10 NO PORTO DE LAXE
13/12/2017
Mediante o presente anuncion procédese á apertura dun prazo ata o 2 de xaneiro de 2018 para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación de dito departamento.
APERTURA DE PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE UTILIZACIÓN DO DEPARTAMENTO Nº16 NOVO E O DEPARTAMENTO Nº5 NAVE DE USUARIOS, NO PORTO DE CORME
13/12/2017
Mediante o presente anuncion procédese á apertura dun prazo ata o 2 de xaneiro de 2018 para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación de ditos departamentos.
ACORDO DO 30 DE OUTUBRO DE 2017, DA ZONA CENTRO, POLO QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA A TRAMITACIÓN DUNHA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA A EXPLOTACIÓN DA NAVE DE ALMACENAXE E REPARACIÓN DE EMBARCACIÓNS DEPORTIVAS E OUTROS USOS, DA PARCELA D1 NO PORTO DE SADA, SOLICITADA POR CADENOTE YACHT, S.L. (EXPEDIENTE 12-13-15-C-1)
05/12/2017
Estase a tramitar unha concesión administrativa solicitada por Cadenote Yacht, S.L., para explotación de nave de almacenaxe e reparación de embarcacións deportivas e outros usos da parcela D1 do...
ACORDO DO 6 DE XUÑO DE 2017, DA ZONA CENTRO, POLO QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA A TRAMITACIÓN DUNHA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA CON DESTINO Á OCUPACIÓN DUNHA NAVE DE DEPARTAMENTOS DE USUARIOS PARA ALMACENAMENTO DE APARELLOS DE PESCA NO DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO DE LAXE, SOLICITADA POLA CONFRARÍA DE PESCADORES SANTA MARÍA DE ATALAIA DE LAXE (EXPEDIENTE 12-21-15-C-1)
26/10/2017
Acordo do 6 de xuño de 2017, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa con destino á ocupación dunha nave de departamentos de usuarios...
ACORDO DO 29 DE SETEMBRO DE 2017, DA ZONA CENTRO, POLO QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA A TRAMITACIÓN DUNHA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA SOLICITADA POR ARGIRES MOUZO RAMOS, PARA CONSTRUCIÓN E EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍA BAR-RESTAURANTE, NO PORTO DE MUXÍA (EXPEDIENTE 12-31-17-C-1)
18/10/2017
Acordo do 29 de setembro de 2017, da Zona Centro, polo que se somete a información pública a tramitación dunha concesión administrativa solicitada por Argires Mouzo Ramos, para construción e...