Volver ao contido

Publicador de contidos

ACORDO DO 1 DE MARZO DE 2018, DA ZONA CENTRO, POLO QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA A TRAMITACIÓN DUNHA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA CON DESTINO Á REGULARIZACIÓN DAS LÍÑAS ELÉCTRICAS EXISTENTES, DE MEDIA E BAIXA TENSIÓN SOTERRADAS E CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, NO DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO DE CAMELLE, SOLICITADA POR “ELECTRA DEL GAYOSO, S.L.” (EXPEDIENTE 12-29-18-C-1).
17/04/2018
Estase a tramitar unha concesión administrativa a favor de Electra del Gayoso, S.L. para a regularización das liñas eléctricas existentes de media e baixa tensión soterradas e centro de...
APERTURA DE PRAZO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE UTILIZACIÓN DO DEPARTAMENTO Nº 10 NO PORTO DE LAXE
12/04/2018
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 30 de abril de 2018 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación do devandito departamento.
APERTURA DE PRAZO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE UTILIZACIÓN DE DEPARTAMENTO Nº 1 NAVE EXPORTADORES NO PORTO DE SADA
12/04/2018
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 30 de abril de 2018 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación do devandito departamento.
APERTURA DE PRAZO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE UTILIZACIÓN DO DEPARTAMENTO Nº 4D, NO PORTO DE MUROS
06/04/2018
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 16 de abril de 2018 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación do devandito departamento.
APERTURA DE PRAZO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE UTILIZACIÓN DE DEPARTAMENTOS, NO PORTO DE LORBÉ
06/04/2018
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 16 de abril de 2018 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación do devandito departamento.
APERTURA DE PRAZO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE UTILIZACIÓN DE DEPARTAMENTOS ANTIGUOS E NOVOS, NO PORTO DE CAIÓN
06/04/2018
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 16 de abril de 2018 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación do devandito departamento.
APERTURA DE PRAZO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE UTILIZACIÓN DO DEPARTAMENTO Nº 14 NOVO E DEPARTAMENTO Nº 5 NAVE DE USUARIOS, NO PORTO DE CORME
06/04/2018
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 16 de abril de 2018 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación do devandito departamento.
APERTURA DE PRAZO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE UTILIZACIÓN DO DEPARTAMENTO Nº 14 NOVO, NO PORTO DE RIANXO
12/02/2018
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 28 de febreiro de 2018 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación do devandito departamento.
APERTURA DE PRAZO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE UTILIZACIÓN DE VARIOS DEPARTAMENTOS TIPO E, D E L, NO PORTO DE RIBEIRA
12/02/2018
APERTURA DE PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE UTILIZACIÓN DOS DEPARTAMENTO Nº 10-B E Nº 10-D NO PORTO DE MUROS
25/01/2018
Mediante o presente anuncio procédese á apertura dun prazo ata o 15 de febreiro de 2018 , para a presentación polos interesados de solicitudes de ocupación de ditos departamentos.