Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

Lei de taxas 2018

Tarifas Portuarias 2018

Extracto da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia actualizada conforme ás súas modificacións posteriores.