Volver ao contido

Publicador de contidos

Adecuacion e ampliacion do dique de abrigo do porto de Cesantes-Redondela (Pontevedra)
12/05/2020
Infórmase de que o anuncio de licitación pola que se fai público o concurso público (procedemento aberto sistema multicriterio) para  a licitacion , dende o día 12 de maio de 2020 , no...
Resolucion pola que se autoriza a continuación e aprobación de expedientes de contratación de procedementos de adxudicación de contratos en tramitación no momento de entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19
28/04/2020
O Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado polo Real decreto 465/2020, do 17 de marzo, declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el...
Explotación de instalacións de "Bar / Cafetaría da Lonxa do porto de Portonovo” (Pontevedra).
21/04/2020
Infórmase de que o anuncio de licitación pola que se fai público o concurso público (procedemento aberto sistema multicriterio) para  a selección de oferta de proxecto concesional e posterior...
"Acondicionamento da nave de reparacion de redes no peirao norte do porto de Burela” (Lugo)
06/03/2020
A dia de hoxe 06.03.2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación da obra de Acondicionamento da nave de...
Obra de edificios para departamentos para usuarios no porto de Rianxo
04/03/2020
A dia de hoxe 04.03.2020, publicouse no SILEX e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a contratación da obra de Edificios para departamentos para...
Selección de oferta para o outorgamento de autorizacións para realizar actividades inherentes á prestación do servizo á pasaxe no porto do Grove
06/02/2020
A dia de hoxe 06.02.2020, publicouse no Diario Oficial de Galicia e no Perfil do Contratante a licitación do procedemento aberto multicriterio para a selección de oferta de cara ao outorgamento de...
"PROXECTO RELATIVO ÁS OBRAS DE " REORDENACION INTERIOR DA LÁMINA DE AUGA DO PORTO DE RIBEIRA” (A CORUÑA)
27/12/2019
Publícase, para coñecemento xeral de calquera interesado, o proxecto completo das obras de " REORDENACION INTERIOR DA LÁMINA DE AUGA DO PORTO DE RIBEIRA ”, en formato pdf.   Así mesmo,...
Servizo de "Direccion de obras de acondicionamento do borde portuario de Porto do Son” (A Coruña)
16/12/2019
Infórmase de que o anuncio de licitación do servizo relativo a Dirección de obras de acondicionamento do borde portuario do Son, non suxeitas a regulación harmonizada e co nº de expte....
Publicación do Servizo de “Batimetria e Topografia do canle do Rio Lerez asi como a caracterización do material do leito do rio (Pontevedra)”.
19/11/2019
Publícase a día 19 de Novembro de 2019 no Perfil do Contratante e no Silex o Servizo de “BATIMETRIA E TOPOGRAFIA DO CANLE DO RIO LEREZ ASI COMO A CARACTERIZACIÓN DO MATERIAL DO LEITO DO RIO...
Aviso do envio ao Diario Oficial da Unión Europea o anuncio de licitacion do servizo de “Coordinacion en materia de seguridade e saude, na fase de elaboracion do proxecto de construccion e na de execucion da obra"
11/10/2019
A dia de hoxe, venres 11 de outubro de 2019, enviouse a o DOUE (Diario oficial da Union Europea) o anuncio de licitacion do servizo de “COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAUDE, NA FASE DE...