Volver ao contido

Contido web

 

Resolución do 29 de agosto de 2018 pola que se somete a información pública a delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Maniños-Barallobre

O DOG nº 173, do martes 11 de setembro de 2018, publica a apertura de información pública correspondente aos procesos de delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Maniños-Barallobre.

Información adicional:

 

Resolución do 13 de abril de 2018 pola que se somete a información pública a delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Ribeira

O DOG nº 80, de mércores 25 de abril de 2018, publica a apertura de información pública correspondente aos procesos de delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Ribeira.

Información adicional:

 

Resolución do 21 de setembro de 2015 pola que se somete a información pública a delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Muxía

O DOG nº 191, do martes 06/10/2015 publica a apertura de información pública correspondente aos procesos de delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Muxía.

Información adicional: