Volver ao contido

Contido web

Delimitacións de espazos e usos portuarios en trámite

 
Porto de Canido

O DOG nº 32, do luns 17 de febreiro de 2020, publicou a resolución do 4 de febreiro de 2020 pola que se somete a información pública a modificación non substancialdelimitación de espazos e usos portuarios do porto de Canido

 
Porto de Maniños - Barallobre

O DOG nº 173, do martes 11 de setembro de 2018, publicou a resolución do 29 de agosto de 2018 pola que se somete a información pública a delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Maniños-Barallobre

 
Porto de Ribeira

O DOG nº 80, do mércores 25 de abril de 2018, publicou a resolución do 13 de abril de 2018 pola que se somete a información pública a delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Ribeira

 
Porto de Muxía

O DOG nº 191, do martes 06/10/2015, publicou a resolución do 21 de setembro de 2015 pola que se somete a información pública a delimitación de espazos e usos portuarios do porto de Muxía