Volver ao contido

Contido web

Efectivos de persoal e contías das retribucións

Ente público Portos de Galicia

Persoal contratado 2015 - 2016

 

 

Nº PERSOAL

  

CUSTE EMPRESARIAL

CATEGORÍAS PROFESIONAIS 

31-12-15

31-12-14

 

31-12-15

31-12-14

DIRECTIVOS

3

3

 

194.777

188.421

TÉCNICOS

21

20

 

1.211.069

1.117.252

ADMINISTRATIVOS

19

19

 

610.920

589.778

OBREIROS E SUBALTERNOS

33

34

 

1.120.655

1.109.637

TOTAL FIXOS

76

764

 

3.137.421

3.005.088

 

TÉCNICOS

5

5

 

243.795

235.063

ADMINISTRATIVOS

11

11

 

315.726

278.805

OBREIROS E SUBALTERNOS

17

16

 

460.667

430.845

TOTAL INTERINOS

33

324

 

1.020.188

944.713

 

TOTAL PERSOAL

109

1084

 

4.157.609

3.949.801

 

RESUMO

 

 

DIRECTIVOS

3

3

 

194.777

188.421

TÉCNICOS

26

25

 

1.454.864

1.352.315

ADMINISTRATIVOS

30

30

 

926.646

868.583

OBREIROS E SUBALTERNOS

50

50

 

1.581.322

1.540.482

 

TOTAL PERSOAL

109

108

 

4.157.609

3.949.801

 

 

 

Pulse neste enlace para consultar o documento coas Instruccións conxuntas da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos para a aplicación no sector público autonómico do previsto na Lei 7/2016, di 1 de xulio, pola que se aproba unha retribución de carácter extraordinario para os empregados do sector público autonómico de Galicia.