Volver ao contido

Contido web

Efectivos de persoal e contías das retribucións

Ente Público Portos de Galicia

Persoal contratado 2018 - 2017

 

 

Nº PERSOAL

  

CUSTE EMPRESARIAL

CATEGORÍAS PROFESIONAIS 

31-12-18

31-12-17

 

31-12-18

31-12-17

DIRECTIVOS

2

3

 

322.820

202.743

TÉCNICOS

18

19

 

1.171.362

1.231.556

ADMINISTRATIVOS

19

19

 

656.756

626.666

OBREIROS E SUBALTERNOS

30

32

 

1.067.808

1.120.305

TOTAL FIXOS

69

73

 

3.218.746

3.181.270

 

TÉCNICOS

6 6

 

322.313

357.083

ADMINISTRATIVOS

14

13

 

362.879

387.728

OBREIROS E SUBALTERNOS

17

16

 

510.130

477.414

TOTAL INTERINOS

37

35

 

1.195.322

1.222.225

 

TOTAL PERSOAL

106

108

 

4.414.068

4.403.495

 

RESUMO

 

 

DIRECTIVOS

2

3

 

322.8020

202.743

TÉCNICOS

24

25

 

1.493.675

1.588.639

ADMINISTRATIVOS

33

32

 

1.019.635

1.014.394

OBREIROS E SUBALTERNOS

47

48

 

1.577.938

1.597.719

 

TOTAL PERSOAL

106

108

 

4.414.068

4.403.495

 

 

 

Pulse nesta ligazón para consultar o documento coas Instruccións conxuntas da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos para a aplicación no sector público autonómico do previsto na Lei 7/2016, di 1 de xulio, pola que se aproba unha retribución de carácter extraordinario para os empregados do sector público autonómico de Galicia.