Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE CONCRETAN AS CONDICIÓNS, AS ESCALAS E OS CRITERIOS

Proxecto de orde pola que se concretan as condicións, as escalas e os criterios para a aplicación das bonificacións da taxa por utilización privativa, ocupación ou aproveitamento especial do dominio público portuario.

ÓRGANO ADMINISTRATIVO: Portos de Galicia

ESTADO DE TRAMITACIÓN: Elaboración

SUGERENCIAS: Formulario