Volver ao contido

Publicador de contidos

Atrás

PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE APROBAN OS CRITERIOS DE CÁLCULO

Proxecto de orde pola que se aproban os criterios de cálculo do valor das obras e instalacións e do valor da súa depreciación para a aplicación da taxa por utilización privativa, ocupación ou aproveitamento especial do dominio público portuario da Comunidade Autónoma de Galicia.

ÓRGANO ADMINISTRATIVO: Portos de Galicia

ESTADO DE TRAMITACIÓN: Elaboración

SUGERENCIAS: Formulario