Volver ao contido

Publicador de contidos

PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE ESTABLECEN AS COTAS DAS TARIFAS PORTUARIAS
29/06/2009
Proxecto de decreto polo que se establecen as cotas das tarifas portuarias polo exercicio de actividades comerciais, industriais e de servizos nos portos e instalacións portuarias dependentes da...
PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE APROBAN OS CRITERIOS DE CÁLCULO
29/06/2009
Proxecto de orde pola que se aproban os criterios de cálculo do valor das obras e instalacións e do valor da súa depreciación para a aplicación da taxa por utilización privativa, ocupación ou...
PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE APROBAN OS VALORES DOS TERREOS E AUGAS DAS ZONAS DE SERVIZO
29/06/2009
Proxecto de orde pola que se aproban os valores dos terreos e augas das zonas de servizo dos portos adscritos á Comunidade Autónoma de Galicia xestionados polo ente público Portos de Galicia. ...
PROXECTO DE ORDE POLA QUE SE CONCRETAN AS CONDICIÓNS, AS ESCALAS E OS CRITERIOS
29/06/2009
Proxecto de orde pola que se concretan as condicións, as escalas e os criterios para a aplicación das bonificacións da taxa por utilización privativa, ocupación ou aproveitamento especial do...