Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Acta da xuntanza do 28 de setembro de 2020 da Comisión Permanente do proceso de elaboración dunha lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos pola que se fan públicos os acordos acadados relativos aos criterios adoptados para a valoración dos méritos dos candidatos en relación cos recursos de reposición interpostos e á publicación da lista dos/as aspirantes admitidos con indicación da ubicación xeográfica solicitada
07/10/2020
En Santiago de Compostela, sendo as 12:30 horas do día 28 de setembro de 2020, reúnese a Comisión Permanente de Portos de Galicia correspondente ao proceso de elaboración dunha lista de...
Acta da xuntanza do 13 de agosto de 2020 da Comisión Permanente do proceso de elaboración dunha lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos pola que se fai pública a lista definitiva dos/as solicitantes admitidos coa puntuación definitiva e dos/as solicitantes excluídos con expresión da causa de exclusión”.
18/08/2020
Acta da xuntanza do 13 de agosto de 2020 da Comisión Permanente do proceso de elaboración dunha lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos pola que se fai...
Acta da xuntanza do 24 de xullo de 2020 da Comisión Permanente do proceso de elaboración dunha lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos pola que se fai pública a lista provisional dos/as solicitantes admitidos coa puntuación provisional e dos/as solicitantes excluídos coa puntuación provisional e con expresión da causa de exclusión despois do exame das solicitudes omitidas na lista provisional publicada o día 25 de xuño de 2020 e da revisión das subsanacións producidas a instancia dos interesados
29/07/2020
En Santiago de Compostela, sendo as 10:00 horas do día 24 de xullo de 2020, reúnese a Comisión Permanente de Portos de Galicia correspondente ao proceso de elaboración dunha lista de contratación...
Acta da xuntanza do 11 de xuño de 2020 da Comisión Permanente do proceso de elaboración dunha lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos pola que se fai pública a lista provisional dos/as solicitantes admitidos coa puntuación provisional e dos/as solicitantes excluídos coa puntuación provisional e con expresión da causa de exclusión
25/06/2020
En Santiago de Compostela, sendo as 10:00 horas do día 11 de xuño de 2020, reúnese a Comisión Permanente de Portos de Galicia correspondente ao proceso de elaboración dunha lista de contratación...
RESOLUCIÓN do 7 de Maio de 2020 pola que se acorda a continuación do procedemento para a elaboración de lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a garda peiraos.
07/05/2020
Resolución do 7 de maio de 2020 pola que se acorda a continuación do procedemento para a elaboración de lista de contratación temporal na categoría profesional de celador/a gardapeiraos.