Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Lei de taxas 2018
15/10/2018
Tarifas Portuarias 2018 Extracto da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia actualizada conforme ás súas modificacións...
Normativa cos criterios e procedementos de autorización de espectáculos ou actividades recreativas nos portos autonómicos
07/10/2017
Normativa de autorización de espectáculos ou actividades recreativas nos portos autonómicos.