Saltar al contenido

Publicador de contenidos

Atrás

Proxecto relativo ás obras de mellora de abrigo por dique flotante no porto de Moaña (Pontevedra).

Publícase, para coñecemento xeral de calquera interesado, o proxecto completo das obras de " MELLORA DE ABRIGO POR DIQUE FLOTANTE NO PORTO DE MOAÑA”, en formato pdf, así como o presuposto en formato bc3*.

(*AVISO.- Os arquivos de tipo editable (bc3), ao ser de intercambio, poden conter erros que non puideron ser verificados, polo que se advirte de que, en todo caso, O DOCUMENTO VÁLIDO É O PUBLICADO EN FORMATO EN PDF.)

Así mesmo, infórmase de que o anuncio de licitación das obras relativas ao proxecto de referencia, non suxeitas a regulación harmonizada e co nº de expte. 3/2019/CNTOB, atópase publicado, dende o día 4 de marzo de 2019, no perfil de contratante, ao que se poderá acceder a través do seguinte enderezo:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=477920

No dito perfil poderán descargarse o resto de Pregos relativos á licitación referida e, a través do mesmo, calquera interesado poderá obter neste a información relativa ao procedemento de contratación e realizar o seu seguemento."