Saltar al contenido

Publicador de contenidos

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓNS DE ATRAQUE NAS INSTALACIÓNS NAÚTICO-DEPORTIVAS DO PORTO DE MUXÍA.
30/06/2010
Prego de bases polas que se rexerá a convocatoria pública de solicitudes de autorizacións de atraque nas instalacións naútico-deportivas do porto de muxía. Convocatoria para embarcacións...
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS PARA EMBARCACIONES DEPORTIVAS MENORES EN VILAXOÁN
03/05/2010
Prego  de  bases  polas  que  se  rexerá  a  convocatoria  pública  para  o outorgamento  de  autorizacións  de ...
DOG Nº 7
12/01/2009
Resolución del 5 de diciembre de 2008 por el que se anuncia la apertura de una convocatoria pública para la presentación de solicitudes de autorizaciones de atraque para  embarcaciones...
DOG Nº 2
05/01/2009
Acuerdo del 18 de diciembre de 2008, de la Zona Centro, por el que se anuncia la apertura de una convocatoria pública para la presentación de solicitudes de autorizaciones de atraque para...
DOG Nº 131
08/07/2008
Acuerdo del 9 de xunio de 2008, de la Zona Centro de Portos de Galicia, por el que se anuncia la apertura de una convocatoria pública para la presentación de solicitudes de autorizaciones de...